Ny bruker

  • Minst 8 tegn
  • Store og små bokstaver og minst ett spesialtegn
  • Minst ett siffer

Personverngaranti

Av hensyn til ditt personvern ber vi deg lese gjennom og godta retningslinjene for vår rekrutteringsdatabase beskrevet nedenfor. Dersom du ikke ønsker å fullføre søknaden, kan du enkelt gå ut av systemet uten å logge deg på.

Rettsgrunnlaget for behandling av personopplysninger er at kandidatene samtykker i slik behandling som en del av søknaden til stillingen.

Hva skal vi bruke dine personopplysninger til?
Personopplysninger som legges inn i rekrutteringssystemet samles og brukes utelukkende til rekrutteringsformål, noe som inkluderer å vurdere ditt kandidatur og kontakte deg for ledige stillinger i Kongsberg Gruppen eller i et av våre datterselskaper.

Kongsberg Gruppen ASA er behandlingsansvarlig, enten alene eller sammen med et av våre datterselskaper (jf. § 19 i personopplysningsloven). Når dine personopplysninger er registrert, har du en viss rett til å se og endre opplysninger som gjelder deg.

- Hvem har tilgang til dine personopplysninger?
Dine personopplysninger kan gjennomgås av personer i KONGSBERG-konsernet som behøver slik tilgang for å kunne vurdere din søknad, spesielt vil dette være:
• HR-personell
• Ledere
• Annet personell som er særlig utpekt av en person som hører til en av de ovennevnte kategoriene


Rekrutteringssystemet EasyCruit leveres til oss av Visma, som har servere i Frankfurt. Leverandøren for løsningen kan ha behov for tilgang til personopplysninger som er lagret i systemet kun med tanke på administrasjon og teknisk vedlikehold. Kongsberg Gruppen ASA har inngått databehandleravtaler med databehandlere som håndterer personopplysninger på vegne av Kongsberg Gruppen i den grad det er lovpålagt. Dine personopplysninger vil uansett bli behandlet som konfidensielle, og vil bare være tilgjengelige for et begrenset antall personer, og bare for de formål som er nevnt ovenfor. Uavhengig av de punktene som er nevnt ovenfor, kan det hende at vi må oppgi dine personopplysninger for å følge gjeldende lover og imøtekomme forespørsler fra offentlige myndigheter.

- Kan jeg oppdatere eller fjerne mine personopplysninger?
Du kan gå inn for å se, korrigere, oppdatere og fjerne opplysninger i din CV fram til du har sendt inn søknaden. Deretter kan du se status på søknaden din på, men du kan ikke endre den. Dersom du har spørsmål, vennligst kontakt office@kongsberg.com


- Hvor lenge vil mine personopplysninger være lagret i systemet?
Alle personopplysninger vi samler inn for et bestemt formål skal ikke lagres lenger enn nødvendig for det bestemte formålet. Din søknad og CV vil bli lagret i 24 måneder, med mindre du skriftlig orienterer oss om at sletting ønskes utført tidligere

  Jeg aksepterer herved personvernbetingelsene *

Informasjonskapsler og personvern

En informasjonskapsel er en liten informasjon lagret som en tekstfil på datamaskinen din. Denne brukes av en nettserver når du søker på visse nettsider som du har besøkt før.

Informasjonskapsler brukes vanligvis når du registrerer deg for tjenester (slik som nettdrift). Informasjonskapsler blir også vanligvis brukt til innloggingsfunksjoner. Informasjonskapsler kan bare brukes med domenenavnet som lagret dem. Vanligvis bruker nettserveren informasjonskapsler for å kunne fungere korrekt på nettsiden, og informasjonen er ikke noe mer enn en streng med bokstaver og tall.

Hvorfor bruker vi informasjonskapsler

Disse informasjonskapslene brukes for å aktivere hovedfunksjonaliteten. Det hjelper deg å navigere gjennom nettsiden når du har logget inn. De inneholder ikke noe personlig informasjon og blir automatisk slettet når du lukker nettleseren din.

Informasjonskapsler som brukes

Tabellen nedenfor viser informasjon om alle informasjonskapslene som er brukt på denne siden.
Navn på informasjonskapsel Type Brukt for Utløper (hvis ikke sesjonsbasert)
- SPORINGS-ID
- Sesjon
- For å få informasjon om applikasjonen så vel som å gi sømløs navigasjon når du logger inn.
- Slutt på sesjon
- cookie_msg
- Vedvarende
- Informasjonskapselsamtykke; du har gitt ditt samtykke til å bruke informasjonskapslene på siden vår og slutter å vise denne meldingen.
- Levetid

Slette informasjonskapsler

Klikk her hvis du føler at du må slette informasjonskapslene.
Følg instruksjonene for å slette informasjonskapslene for den aktuelle nettleseren som du bruker.