Kongsberg Gruppen Kongsberg Satellite Services

Sommerjobber i KSAT

Vi søker etter sommervikarer

Kongsberg Satellite Services (KSAT) søker to studenter til sommerjobb innen bl.a maskinlæring og programering.

 

KSAT har en lang historie innenfor leveranse av maritime overvåkningstjenester i nær-sanntid basert på bilder fra syntetisk aperturradar-satellitter (SAR). På grunn av enorm vekst i mengden tilgjengelig data framover, må vi stadig forbedre den automatiserte delen av vår skipsdeteksjonstjeneste, og det er her vi nå skal ta i bruk dyplærings-teknikker.

 

Oppgaven vil være deteksjon/klassifisering av faste installasjoner til havs. Det vil være av stor verdi for skipsdeteksjonstjenesten å presist kunne filtrere ut oljeplattformer, vindmølleparker og oppdrettsanlegg, siden dette kommer opp som sterke radarrefleksjoner som ikke omfattes av landmasker, og bare unntaksvis finnes i databaser e.l. Dette er signaturer med mønstre som klart skiller seg fra fartøy, og hypotesen er derfor at maskinlæringsteknikker vil være godt egnet for klassifisering selv om klassiske kontrastbaserte metoder ikke er det.

 

Hva vi ser etter:

- Studenter som til sommeren har to år eller mindre igjen av en mastergrad.

- Initiativ og evne til å jobbe både selvstendig og sammen med andre for å løse problemer.

- Kompetanse innen maskinlæring/dyp læring. Eksempler på relevante kurs på UiT er FYS-2021, FYS-3012 og FYS-3033.

- Annen relevant kompetanse som bildebehandling, jordobservasjon, radar, informasjonsteknologi etc. er en fordel.

- Fortell oss hva du kan!

 

 

I denne sommerjobbene vil du inngå i team hvor alle jobber spesifikt med skipsdeteksjon, og løsningene du lager er tiltenkt å kunne inngå i våre tjenester i framtiden.  KSATs datasett er unikt i omfang men ikke spesielt tilpasset dyp læring, en del stor del av oppgaveløsningen er derfor praktisk datahåndtering/pre-prosessering.

 

Hvilken del av sommeren du jobber og hvor lenge avtales er fleksibelt og avtales med den enkelte, men vi ser på 6 uker som et minimum for å kunne oppnå konkrete resultater. Det kan også være anledning til å fortsette etter sommeren i form av en deltidsjobb dersom begge parter ser det som hensiktsmessig. KSAT samarbeider med maskinlærings- og jordobservasjonsgruppene på UiT så det kan bli aktuelt med prosjekt- og/eller masteroppgave som bygger på dette arbeidet.

 

Søknadsfrist 17. mars.

 

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med

Torgeir Brenn, torgeir.brenn@ksat.no, telefon 404 36 351

Gudmundur Jøkulsson, gudmundur@ksat.no, telefon 776 00 273

Arne Nylund, arne@ksat.no tlf 77 60 02 50

Magnar Slåtto magnars@ksatno tlf 77 60 02 72

Del på:

Fylke:

  • Troms

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

17.03.2019

Arbeidssted:

Tromsø

Hjemmeside:

http://www.ksat.no

Adresse:

9221 Tromsø