Kongsberg Gruppen Kongsberg Aviation Maintenance Services

Kvalitetsingeniør

KVALITETSINGENIØR

Kongsberg Aviation Maintenance Services (KAMS) er et MRO-selskap som eies av Kongsberg Gruppen (majoritet) og Patria. Selskapet har inngått et strategisk samarbeid med det norske Forsvaret for vedlikehold, reparasjon og overhaling av Forsvarets plattformer. Selskapet har også inngått kontrakter med større internasjonale aktører innen flyindustrien for både nyproduksjon og vedlikehold.

Alle produksjons- og vedlikeholds aktiviteter er underlagt nasjonale og internasjonale godkjenninger og sertifiseringer – KAMS innehar EASA Part-145 og EMAR 145 godkjenninger og er samtidig sertifisert etter Aerospace Standardene AS9100 & AS 9110 samt NATO AQAP 2310..

Siden en vesentlig del av bedriftens aktiviteter er rettet mot militært utstyr så er også bedriften underlagt den norske Sikkerhetsloven.

Kvalitetsavdelingen i KAMS har en ledende rolle for å sikre at bedriften kontinuerlig tilfredsstiller kravene relatert til eksisterende sertifiseringer og godkjenninger. Avdelingen er også direkte involvert når nye kontrakter og godkjenninger inngås/ etableres slik at leveranser av produkter og tjenester foregår uten oppstartsproblemer. Dette gjør at kvalitetsavdelingen deltar i prosjekter fra før kontrakter er inngått til oppstart.

En vesentlig del avdelingens virksomhet er de tradisjonelle oppgavene relatert til kvalitet, sikkerhet og HMS; oppfølging av eksterne revisjoner, gjennomføre interne revisjoner, forvalte og følge opp forbedringssystemet, sikkerhetsgodkjenninger og -klareringer m.m.

Da en av våre kvalitetsingeniører går over i annen funksjon i selskapet, søker vi etter deg som ønsker å jobbe i et spennende luftfartsmiljø, og som har evnen til å se kvalitetsarbeidet som en viktig del av sluttproduktet. Dersom du ønsker å være del av et flymiljø som skal jobbe aktivt de neste årene med å finne enda bedre løsninger for et godt kvalitetsarbeid, kan dette være jobben for deg.

Arbeidsoppgaver:

 • Håndtere avviksrapporter, utarbeide oversikter og utføre trendanalyse og foreslå forbedringsaktiviteter etter behov.
 • Forsikre deg om at gjeldende kvalitetslovgivning, direktiver, forskrifter og standarder blir fulgt og kontinuerlig overvåkes.
 • Holde kvalitetssjefen kontinuerlig informert om status på revisjoner, avklaringer i revisjonsrapporter og andre saker som skal avklares i kvalitetssystemet.
 • Kontinuerlig vurdere om kvalitetssikringsrutiner er tilstrekkelige og legge frem forslag til forbedringer der svakheter oppdages.
 • Foreslå kvalitetstiltak og overvåke tiltakene som iverksettes.
 • Delta i evaluering og godkjenning av leverandører og underleverandører.
 • Delta i kvalitetsrevisjoner og utarbeide innspill til revisjonsrapporter.
 • Fungere som revisjonsleder som definert i KAMS kvalitetssystem.
 • Støtte avdelinger i kvalitets- og sikkerhetsspørsmål, og under eksterne revisjoner.
 • Aktivt arbeide for at ansatte skal se hensikten med kvalitet og sikkerhetsarbeidet, og at enhver skal se sitt ansvar på dette området.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Relevant høyere utdanning, gjerne på bachelor nivå.
 • Pådriveregenskaper, selvstendig og ansvarsbevisst.
 • Analytisk og systematisk.
 • Teamfokusert når det trengs.
 • God forståelse for risikobasert kvalitetsarbeid.
 • Gode engelskkunnskaper muntlig og skriftlig.
 • Minimum 5 års erfaring fra drift og vedlikehold av fly, helikoptre eller relatert vedlikehold.
 • Erfaring med kvalitetsrevisjoner vil være en fordel, men ikke et krav.

Vi tilbyr:

 •   En utfordrende stilling i et internasjonalt konsern.
 •   Spennende og interessante kunder og samarbeidspartnere.
 •   Gode utviklingsmuligheter.
 •   Konkurransedyktige betingelser.

 

Søkere må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig.

Søknadsfrist: 15.08.2020. Søknader vurderes fortløpende.

Arbeidssted: Kjeller

Kontaktpersoner: Arve Åsebø, tlf +47 93005461

                          André Jægtvik, tlf +47 90685898

Hjemmeside: /www.kongsberg.com/kda/

Del på:

Referansenr:

KAMS:23/20

Fylke:

 • Viken

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Søknadsfrist:

15.08.2020

Arbeidssted:

Kjeller

Kontaktpersoner:

Arve Åsebø

tlf: +47 93005461

Adresse:

0000