Kongsberg Maritime - Sensors and Robotics

Manufacturing Operator

An opportunity has arisen as Manufacturing Operator with us at Kongsberg Maritime at one of our sites in Horten, Strandpromenaden. We are currently looking for two new colleagues to join us in our Composite Element Production department. In this role, you will take part in assembly of our composite for internal production.

As a Manufacturing Operator you should be detail-oriented and focus on quality over quantity. Kongsberg Maritime is a world leader in marine technology with reliability as one of our key values. Our products have a long production time and we are dependent on colleagues to detect defects and prioritize to deliver the right quality at the right time for our customers.

Key accountabilities

 • Electromechanical assembly, gluing, inspection, and soldering flex-print or wires on composite
 • Test and find solutions to solve defects, either manually or in one of our test robots
 • Assemble, glue, solder, and inspect using microscope
 • Deliver and plan assigned work tasks to efficiently contribute towards our customers expectations.

Qualifications and experience

 • Certificate of completed apprenticeship within either production technique, goldsmith crafts or watchmaker. Relevant experience can compensate for lack of formal education
 • Oral and written communication skills in Norwegian and English 

This employment may require security clearance by the Norwegian National Security Authority. For more information visit www.nsm.no.

You are able to

 • adhere to company rules and procedures and execute plans with commitment and determination
 • use a methodical and systematic approach, plan ahead, define clear priorities
 • communicate in a clear, precise and structured way
 • co-operate well with others, share knowledge, experience, information and support others in the pursuit of team goals
 • be aware of own strengths and limitations and pursue learning and career development opportunities

What we can offer you
With us, you will be offered good development opportunities in an international environment. We offer an inspiring and safe work-environment and the possibility to work with sustainable and exciting solutions for the future. Most of our workstations are or will be ergonomically adapted.


___________________________________________________

PRODUKSJONSOPERATØR


En mulighet som produksjonsoperatør hos oss i Kongsberg Maritime med arbeidslokasjon i Horten,  Strandpromenaden. Vi er for tiden på utkikk etter to nye kolleger i vår avdeling Composite Element produksjon. I denne rollen vil du bistå med montering av kompositt for intern produksjon.

Som produksjonsoperatør bør du være detaljorientert og fokusere på kvalitet fremfor kvantitet. Kongsberg Maritime er verdensledende innen marin teknologi med pålitelighet som en av våre viktigste verdier. Våre produkter har lang produksjonstid, og vi er avhengige av kolleger for å oppdage feil og prioritere å levere riktig kvalitet til rett tid for våre kunder.

Viktige ansvarsområder

 • Elektromekanisk montering, liming, inspeksjon og lodding av flex-print eller ledninger på kompositt
 • Teste, feilsøke og finne løsninger, enten manuelt eller i en av våre testroboter
 • Montere, lime, lodde og inspisere ved hjelp av mikroskop
 • Levere og planlegge tildelte arbeidsoppgaver for effektivt å bidra til å møte kundenes forventninger

Kvalifikasjoner og erfaring

 • Fagbrev innenfor enten produksjonselektroniker, gullsmed eller urmaker. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk

Denne ansettelsen kan kreve sikkerhetsklarering fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til www.nsm.no.

Du er i stand til å

 • overholde selskapets regler og prosedyrer og gjennomføre planer med forpliktelse og besluttsomhet
 • bruke en metodisk og systematisk tilnærming, planlegge fremover og definere klare prioriteringer
 • kommunisere på en klar, presis og strukturert måte
 • samarbeide godt med andre, dele kunnskap, erfaring, informasjon og støtte andre i jakten på teammål
 • være oppmerksom på egne styrker og begrensninger og forfølge lærings- og karriereutviklingsmuligheter

Hva vi kan tilby deg
Hos oss vil du bli tilbudt gode utviklingsmuligheter i et internasjonalt miljø. Vi tilbyr et inspirerende og trygt arbeidsmiljø og muligheten til å jobbe med bærekraftige og spennende løsninger for fremtiden. De fleste av våre arbeidsstasjoner er eller vil bli  ergonomisk tilpasset.

Work location
Strandpromenaden, Horten

Point of contact
Henning Trondrud, Group Manager, +47 95165316

For over 200 years, KONGSBERG has made solutions that enable people around the world to deliver extreme performance under extreme conditions. Today we are a world leader in several areas within maritime operations, defence, aerospace, and oil and gas industry. Our strength is to put together centers of expertise around products, technologies and market needs.

Kongsberg Maritime, a subsidiary of KONGSBERG, is a global marine technology company, providing innovative and reliable technology solutions for all marine industry sectors including, merchant, offshore, subsea and naval. Headquartered in Kongsberg, Norway, the company has manufacturing, sales and service facilities in 34 countries. Kongsberg Maritime is part of KONGSBERG, an international, knowledge-based group delivering high-technology systems and solutions to clients within the oil and gas industry, merchant marine, defense and aerospace

Our Sensors and Robotics division develops and delivers world class connected sensors and smart robotics for Marine, Research and Naval applications. The division has the responsibility for KM's leading offering of Underwater Mapping systems, Underwater Positioning, Marine Robotics, Fishery and Naval Sensors, Precision Positioning and Sensing Solutions.

WORLD CLASS – through people, technology and dedication

Share on:

Region:

 • Vestfold og Telemark

Job type:

Permanent

Working hours:

Full-time

Working days:

Day

Application deadline:

19/09/2021

Location:

Strandpromenaden, Horten

Contacts:

Henning Trondrud

Mobile: +47 95165316

Company homepage:

http://www.kongsberg.com

Office address: