Kongsberg Defence & Aerospace AS

Vi søker etter en erfaren Compliance Manager

Compliance Manager

Kongsberg Defence & Aerospace AS (KDA) er et forretningsområde i Kongsberg Gruppen ASA. KDA er Norges ledende leverandør av forsvars- og romfartsrelaterte systemer. Vi utvikler og leverer kommando-, kontroll- og kommunikasjonssystemer, overvåkingssystemer, missiler og er produsent av avanserte komposittprodukter til fly- og helikoptermarkedet.

Legal- og Compliance-avdelingen i KDA har blant annet ansvar for å følge opp virksomhetens etterlevelse av lover, regler og forretningsetiske standarder, gjennom implementering av Kongsberg Gruppens compliance-program. Avdelingen jobber med et bredt spekter av fagområder, inkludert kontrakt, antikorrupsjon, bærekraft, Compliance Due Diligence (CDD), eksport compliance, personvern, varsling og interne undersøkelser.

Vi søker nå etter en Compliance Manager, som vil rapportere til Compliance Officer i KDA. Stillingen innebærer variert arbeid på tvers av avdelingen, selskapet og konsernet. Compliance Due Diligence (CDD) vil bli et sentralt fagområde, men Compliance Manger må påregne å kunne bidra der det trengs, på tvers av fagområder, avhengig av risikobilde og behov. Compliance- funksjonen driver utstrakt opplæringsvirksomhet, og samarbeider både horisontalt og vertikalt i organisasjonen. Stillingen vil gi gode muligheter for faglig utvikling og til å bli kjent på tvers av konsernet.

Arbeidsoppgavene er varierte og består blant annet av:

 • Compliance Due Diligence og risikovurdering av forretningspartnere
 • Analyse av risiko og rapportering av risiko
 • Gi opplæring i- og kommunisere våre forretningsetiske retningslinjer
 • Bistå KDAs divisjoner og datterselskaper med å implementere og forbedre sine compliance-prosesser
 • Være rådgiver og diskusjonspartner for KDAs divisjoner og datterselskaper i compliance- relaterte problemstillinger
 • Bidra til planlegging, gjennomføring og oppfølging av handlingsplaner og rapportering
 • Bidra i arbeid med compliance-revisjoner
 • Bistå i andre deler av konsernet etter nærmere avtale
 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Ønskede egenskaper:

 • Evne til å jobbe analytisk og gjøre selvstendige vurderinger.
 • Initiativrik og evne til raskt å sette seg inn i ulike problemstillinger
 • Meget gode samarbeidsevner; evne til både å delta i team og lede prosesser
 • Du må utvise høy grad av integritet og tørre å ta standpunkt
 • Stor grad av selvstendighet, fleksibilitet og evne til å prioritere
 • Strukturert og tydelig

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Juridisk-, økonomisk-/revisjonsfaglig eller annen relevant utdanning på minimum bachelor nivå
 • Minimum 2 års erfaring fra relevante fagområder
 • Meget gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk, skriftlig og muntlig
 • Relevant erfaring og kompetanse vil kunne erstatte manglende formell kompetanse. 

Vi kan tilby deg:

 • En utfordrende jobb i et hektisk og spennende miljø
 • Gode opplærings- og utviklingsmuligheter
 • Konkurransedyktige betingelser

Stillingen krever at du kan sikkerhetsklareres i Norge og NATO. Les mer om sikkerhetsklarering her

Del på:

Fylke:

 • Viken

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

16.05.2021

Arbeidssted:

Kongsberg

Kontaktpersoner:

Lovise Ribe

mob: +47 472 66 978

Adresse:

Kirkegårdsveien 45 3616 KONGSBERG