Kongsberg Gruppen Kongsberg Aviation Maintenance Services

LOGISTICS MANAGER/LOGISTIKKSJEF

Kongsberg Aviation Maintenance Services (KAMS) er et MRO-selskap som eies av Kongsberg Gruppen (majoritet) og Patria. Selskapet har inngått et strategisk samarbeid med det norske Forsvaret for vedlikehold, reparasjon og overhaling av Forsvarets plattformer. Selskapet har også inngått kontrakter med større internasjonale aktører innen flyindustrien for både nyproduksjon og vedlikehold.

KAMS er en organisasjon i vekst og trenger en Logistikksjef som har kapasitet og evne til å bygge og utvikle en effektiv og god logistikk. Logistikksjefen vil være ansvarlig for all flyt av varer og tjenester i KAMS fra behov er identifisert til behov er dekket. Besluttsomhet og initiativ er viktig i denne stillingen og Logistikksjefen må evne å bygge et godt team som bidrar positivt inn mot produksjons- og vedlikeholdsverkstedene i KAMS samt øvrig organisasjon. KAMS ønsker en engasjert leder som trives med en innholdsrik arbeidshverdag og et høyt tempo men som samtidig evner å prioritere og strukturere hverdagen slik at det oppnås gode leveranser. Stillingen rapporterer til Director of Operations.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede og utvikle Logistikkavdelingens fagområder – lager, innkjøp, interntransport og distribusjon
 • Ansvar for at fagområdene utvikler og driftes etter gode prosesser og prosedyrer som tilfredsstiller de kvalitetsstandarder som KAMS til enhver tid følger
 • Ansvar for økonomisk planlegging og oppfølging av Logistikkavdelingens resultat
 • Lede og følge opp avdelingens personellressurser og deres leveranser
 • Utvikle og følge opp avdelingens strategiske planer og dokumentere effektive, kostnadsoptimale og kvalitative gode løsninger
 • Aktivt lede og koordinere avdelingens interne leveranser mot verksteder og produksjon iht avtalte KPIer og optimale lagerbeholdninger
 • Aktivt understøtte KAMS eksterne leveranser mot kunder i regi av programområdene og de KPIer som etableres.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Relevant høyere utdanning på master nivå ønskes eller tilsvarende dokumentert relevant arbeidserfaring (minimum 5 år)
 • Initiativrik og evne til å ta beslutninger for å nå målsettinger er verdsatte egenskaper
 • Evne og vilje til nytenking og utvikling er viktig for å skape konkurransekraft
 • Høy arbeidskapasitet og evne til å strukturere egen arbeidshverdag 
 • Gode engelskkunnskaper muntlig og skriftlig

Vi tilbyr:

 •   En utfordrende stilling i et internasjonalt konsern.
 •   Spennende og interessante kunder og samarbeidspartnere.
 •   Gode utviklingsmuligheter.
 •   Konkurransedyktige betingelser.

 

Søkere må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/NATO Secret.

Søknadsfrist: 15.08.2020. Søknader vurderes fortløpende.

Arbeidssted: Kjeller

Kontaktperson: Hugo Hermansen, Director of Operations, Telefon +47 488 83 002

                              

Hjemmeside: /www.kongsberg.com/kda/

Del på:

Referansenr:

KAMS:25/20

Fylke:

 • Viken

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Søknadsfrist:

15.08.2020

Arbeidssted:

Kjeller

Kontaktpersoner:

Hugo Hermansen

tlf: +47 48883002

Adresse:

0000